Persberichten

Thalia zet op 2 en 3 oktober haar tanden in de gemeentepolitiek met “ Dorpsbelangen”  – Zoetermeer, oktober 2015

Op 2 en 3 oktober gunt Thalia onder leiding van haar publiek een kijkje in de wereld op het stadhuis, in het blijspel ‘Dorpsbelangen’ van de auteur Jos Schepers. Hierin zullen de belevenissen van de ambtenaren elkaar in hoog tempo opvolgen en bij het publiek steeds sterker op de lachspieren gaan werken.

De Zoetermeerse toneelvereniging Thalia heeft onder leiding van huisregisseur Rob Eichholtz (afgelopen september nog verantwoordelijk voor de spetterende finale van cultuur lokaal) haar tanden gezet in de gemeentelijke politiek.

Een korte inhoud:

Frans Veenstra is ambtenaar bij de gemeente Zoutermeer en belast met de opdracht om een groot stuk grond aan te kopen, waarop de gemeente nieuwbouw kan plegen. Hij wordt bijgestaan door zijn nieuwe collega Manon en zijn trouwe secretaresse, Gerda die heimelijk een oogje op hem heeft. Boer Stam, de eigenaar van de grond, lijkt bereidwillig en er is al in een vroeg stadium rekening gehouden met mogelijke blokkades van de lokale milieuactivisten.

Kortom afronding van de deal lijkt een fluitje van een cent.

Totdat Frans en Manon onaangenaam verrast worden, van alle kanten lijkt het plan te worden gedwarsboomd en tot overmaat van ramp is het geheime dossier met de uitgewerkte plannen spoorloos verdwenen. Als dan ook nog eens de burgemeester en zijn eigen secretaresse in zijn nek beginnen te hijgen, slaat de paniek bij Frans toe. Hij raakt samen met Manon verstrikt in een web van tegengestelde belangen. Zullen Frans en Manon in het drijfzand van de gemeentepolitiek wegzinken of weten zij alle neuzen toch nog de juiste kant op te draaien?

Dat is op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober om 20:00 te zien in de kleine zaal van het Stadstheater Zoetermeer. Kaartjes bedragen €12.50 (inclusief garderobe & pauzedrankje) en zijn zowel online als bij de kassa van Stadstheater Zoetermeer te verkrijgen.

Thalia staat op 18 en 19 april weer in het Stadstheater met “Boerenbont en Rode Lampjes” – Zoetermeer, april 2015

In april 2015 staat Toneelvereniging Thalia uit Zoetermeer wederom op de planken van het Stadstheater.

Onder leiding van eigen regiseur Rob Eichholtz (verantwoordelijk voor de spetterende finaleshow van Cultuur Lokaal afgelopen september) trakteert Thalia haar publiek op 18 en 19 april 2015 op een heerlijk avondje lachen met de doldwaze klucht “Boerenbont en Rode Lampjes” van Carl Slotboom, waarin naïviteit en lachwekkende misverstanden voor uiterst komische situaties zorgen.

In het kort:
Hendrik Buitendijk, een vriendelijke, ietwat naïeve boerenzoon van het platteland is op de vlucht geslagen voor de tirannieke moeder van zijn verloofde Klaartje Watergang. Hij komt voor het eerst in de grote stad terecht en vindt gelukkig snel een kamer bij twee hele “gezellige” dames, Dolly en Betty, die maar wat graag bereid zijn om hem aan onderdak te helpen.

Wat Hendrik echter niet weet is dat de dames niet helemaal eerlijk tegen hem zijn over hun identiteit. Als de dames plotseling worden verrast door ´hoog´ bezoek, komen ze in een lastig pakket te zitten. Zullen zij erin slagen de naïeve Hendrik om de tuin te blijven leiden of loopt de zaak volledig uit de hand?

Ommezwaai voor Thalia Toneel Zoetermeer – Zoetermeer, april 2014

Thalia Toneel brengt als amateur toneelvereniging in Zoetermeer regelmatig blijspelen en kluchten in het theater en geeft daarmee het publiek naar wij hopen een avond onbekommerd plezier en doet dat al sinds 1983.

Dankzij een schare aan enthousiaste acteurs die veel van hun vrije tijd staken in het repeteren, decorbouw, administratief werk enz. heeft de vereniging in die lange periode menig stuk met succes op de planken kunnen brengen. Uiteraard is dat ook mogelijk geweest dankzij de diverse subsidieregelingen waar we gebruik van konden maken. Toen de welbekende “crisis” begon hadden we nog de stille hoop dat wij als amateur toneelvereniging de dans zouden ontspringen en dat we niet getroffen zouden worden door het mes dat in de subsidieregelingen werd gezet. IJdele hoop bleek het te zijn en we worden geconfronteerd met het wegvallen van de subsidies waardoor ons voortbestaan wezenlijk in gevaar komt.

Tijd dus om ons te bezinnen op een toekomst waarin we zonder die middelen toch in het theater onze stukken op de planken kunnen blijven brengen. Niet zeuren dus over hoe het vroeger was maar zoeken naar nieuwe wegen en nieuwe ideeën om ons bestaansrecht te handhaven en de komende jaren door te kunnen gaan. Niet alleen om ons publiek te vermaken om ook om onze “hobby” waar we zoveel plezier aan beleven te kunnen blijven uitoefenen.

Daarom is besloten om een ommezwaai te maken en de jongere generatie te stimuleren om gebruik te maken van alle moderne middelen zoals internet, facebook, twitter, crowdfunding op zoek te gaan naar meer naamsbekendheid in de Zoetermeerse regio, ruimere financiële middelen door donateurschap en/of sponsering in ieder denkbare vorm. Daartoe is een Creatieve Werkgroep in het leven geroepen die alles uit de kast gaat trekken om tot verjonging en modernisering te komen. Doel is het bestuur te adviseren over de te nemen stappen en het te ontwikkelen beleid op gebied van communicatie zoals website, facebook, aantrekken nieuwe spelers en dergelijke. Kortom Thalia pakt de koe bij de horens en gaat op zoek naar andere meer eigentijdse manieren om te overleven in een tijd waarin de overheid zich als voornaamste financier van amateur gezelschappen terugtrekt.

Donateurs en sponsoren zullen moeten worden gezocht waarbij we deze bij het wel en wee van onze verenging gaan betrekken door bijvoorbeeld workshops, nieuwsbrieven, vrijkaarten voor de voorstellingen, naamsvermelding op deze nieuw ontwikkelde website en in de programma boekjes. Maar er gaat meer gebeuren. Zoals hierboven al gezegd: een nieuwe frisse website, facebook en andere middelen van communicatie gaan gebruikt worden, promo video’s voor de voorstellingen op YouTube en op de website, kortom Thalia gaat eruit zien zoals dat van een actieve vereniging anno 2014 mag worden verwacht: fris en dynamisch met oog voor het goede uit de historie maar gericht op de toekomst zodat nog vele jaren geacteerd kan worden.